Liên kết

Cúp Kim Loại 7

Nội dung chi tiết:

Cúp kim loại si vàng giá rẻ được nhập khẩu từ châu âu, Dạng cúp này có thể thay cái nắp ở thân để phù hợp với các loại giải

Cúp kim loại vàng này được khách hàng rất ưa chuộng.

Cup có các kích thước như sau:

* Cao 28cm, phi 10, chén kim loại, thân nhựa, Đế đá.

* Cao 30cm, phi 12, chén kim loại, thân nhựa, Đế đá.

* Cao 32cm, phi 14, chén kim loại, thân nhựa, Đế đá.