Cúp Kim Loại 3

Nội dung chi tiết:

* Cup Bạch Kim, cao 34cm, phi 12cm, chén kim loại, thân nhựa, đế nhựa.

* Cup Bạch Kim, cao 39cm, phi 14cm, chén kim loại, thân nhựa, đế nhựa.

CÚP BẠCH KIM