Liên kết

Cúp Kim Loại 5

Nội dung chi tiết:

Cúp Kim Loại Giá rẻ các loại, mẫu mã đẹp phù hợp với các giải phong trào...

Cúp có các kích thước như sau:

* Cao 29cm, Phi 10, chén kim loại, thân nhựa, đế đá.

* Cao 32cm, Phi 12, chén kim loại, thân nhựa, đế đá.

* Cao 37cm, Phi 14, chén kim loại, thân nhựa, đế đá.