Liên kết

Box hình ảnh

Huy Chương 3

Nội dung chi tiết:

Mẫu Huy chương đồng được dập khuôn và ăn mòn nội dung để trao giải các giải thưởng thể thaogiải phong trào

Kt: 6cm, dày 2ly, 3ly...