Liên kết

Chặn Giấy 8

Nội dung chi tiết:

Mẫu chặn giây để bàn được thiết kế khá đẹp, gắn đồng hồ rất tiện lợi

Kt : 6 x 10cm x 2cm

CHẶN GIẤY ĐỒNG HỒ