Liên kết

Chặn Giấy 7

Nội dung chi tiết:

Chặn giấy để bàn được thiết kế hình viên kim cương gắn trên đế làm quà tặng sang trọng.

CHẶN GIẤY KIM CƯƠNG