Liên kết

Box hình ảnh

Quà Tặng Pha Lê Thủy Tinh 1

Quà Tặng Pha le Thủy Tinh để bàn - Quà Tặng Lưu Niệm để bàn Đẹp

Nội dung chi tiết:

Quà Tặng pha lê để bàn đẹp, được thiết kế khá tiện lợi, để được danh thiếp, xem đồng hồ và cắm viết.

kích thước 16cm x 8cm x 5cm