Liên kết

Box hình ảnh

Lịch Gỗ Để Bàn 6

Nội dung chi tiết:

Mẫu để bàn gỗ này được thiết kế khá ấn tượng và tiện dụng

Quý khách có thể vừa có chỗ để bỏ viết, xem lịch và đặt biệt hơn là có chỗ để bỏ hình vào để lưu lại kỷ niệm.