Liên kết

Kỷ Niệm Chương gỗ đồng 11

Nội dung chi tiết:

Kỷ niệm chương gỗ đồng thể thao

Mẫu kỷ niệm chương này có đặc trưng ngọn đuốc và vòng tròn olympic dành vinh danh cá nhân tập thể có thành tích và đóng góp trong các giải thể thao.

Kích thước : 28 x 38cm