Liên kết

Box hình ảnh

Bình Giữ Nhiệt 1

Nội dung chi tiết:

Bình giữ nhiệt này rất tiện dụng cho những người làm văn phòng vì đặc tính của nó giữ nhiệt rất tốt và lâu.