Cúp Lưu Niệm Pha Lê 27

Cúp Pha Lê dạng khối

Nội dung chi tiết:

Mỗi nhân viên hay một cá nhân nào được vinh danh hay nhận  Cúp Pha lê này, đồng thời sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc và sẽ tạo ra nhiều hiệu quả trong công việc.

Với thiết kế khá chắc chắn và bền vững nói lên sự gắn kết bền lâu không chỉ trong công việc mà gắn kết tình cảm con người với nhau.