Cúp Giải Tennis 9

Nội dung chi tiết:

Cúp tennis thân trụ, trên đỉnh có hình ngọn lửa phale khắc người đánh tennis rất đẹp

Kt : 28cm

CÚP NGỌN LỬA PHALE