Liên kết

Bảng Tên Bảng Chức Danh

Bảng tên chức danh gỗ đồng đẹp

Nội dung chi tiết:

THÔNG TIN BẢNG TÊN BẢNG CHỨC DANH 

* Kích thước: 22cm x 12cm

* Chất liệu:  Khung gỗ -  Tấm Đồng thau ăn mòn nội dung

Bảng tên để bàn rẻ đẹp

 

BẢNG CHỨC DANH GỖ ĐỒNG